Anuncio de aprobación de la oferta de empleo público ordinaria correspondiente al año 2022

 

Bando servicio de fisioterapia municipal

 

Exposición pública de la cuenta general del ejercicio 2021

 

Oferta de emprego público para a estabilización do emprego temporal

 

Lista de admitidos e excluidos para o proceso de selección para la contratación como personal laboral temporal de un/a auxiliar de ayuda a domicilio para cubrir una baja y formación de una bolsa de empleo para otras posibles contrataciones

 

Convocatoria y bases que regirán la selección para la contratación como personal laboral temporal de un/a auxiliar de ayuda a domicilio para cubrir una baja y formación de una bolsa de empleo para otras posibles contrataciones.

 

Exposición pública da aprobación inicial do Orzamento xeral para o exercicio económico de 2022

CONCESION DE SUBVENCION AO ABEIRO DA RESOLUCION DO 12  DEMARZO DE 2021 POLA QUE SE APROBAN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS AOS CONCELLOS, EN REXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA, DESTINADAS A EXECUCION DE OBRAS DE ABASTECEMENTO, SANEAMENTO E DEPURACION, FINANCIADAS NO MARCO DO EIXE REACT-UE DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020, E SE CONVOCAN PARA O ANO 2021 PARA A EXECUCION DA OBRA: “MELLORA NOS SISTEMAS DE DEPURACION NO CONCELLO DE CARBALLEDA DE VALDEORRAS” – EXPTE.: AU300A2021/140-SD


 

 

 

CONCESION DE SUBVENCION AO ABEIRO DA RESOLUCION DO 19 DE DECEMBRO DE 2019 POLA QUE SE APROBA O PLAN MARCO DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A  PARCELAS AGRICOLAS 2020 – 2021, COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRICOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER), AO ABEIRO DO PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (PDR) DE GALICIA 2014-2020 PARA A EXECUCION DA OBRA: “MELLORA E MANTEMENTO DO CAMIÑO MUNICIPAL OS CASAIS – SILVESTRE NO NUCLEO DE CANDEDA – CARBALLEDA DE VALDEORRAS” – EXPTE. PM20-0304312A-004