Exposición pública de la cuenta general del ejercicio 2021

 

Oferta de emprego público para a estabilización do emprego temporal

 

Lista de admitidos e excluidos para o proceso de selección para la contratación como personal laboral temporal de un/a auxiliar de ayuda a domicilio para cubrir una baja y formación de una bolsa de empleo para otras posibles contrataciones

 

Convocatoria y bases que regirán la selección para la contratación como personal laboral temporal de un/a auxiliar de ayuda a domicilio para cubrir una baja y formación de una bolsa de empleo para otras posibles contrataciones.

 

Exposición pública da aprobación inicial do Orzamento xeral para o exercicio económico de 2022

CONCESION DE SUBVENCION AO ABEIRO DA RESOLUCION DO 12  DEMARZO DE 2021 POLA QUE SE APROBAN AS BASES REGULADORAS PARA A CONCESIÓN DE SUBVENCIÓNS AOS CONCELLOS, EN REXIME DE CONCORRENCIA COMPETITIVA, DESTINADAS A EXECUCION DE OBRAS DE ABASTECEMENTO, SANEAMENTO E DEPURACION, FINANCIADAS NO MARCO DO EIXE REACT-UE DO PROGRAMA OPERATIVO FEDER GALICIA 2014-2020, E SE CONVOCAN PARA O ANO 2021 PARA A EXECUCION DA OBRA: “MELLORA NOS SISTEMAS DE DEPURACION NO CONCELLO DE CARBALLEDA DE VALDEORRAS” – EXPTE.: AU300A2021/140-SD


 

 

 

CONCESION DE SUBVENCION AO ABEIRO DA RESOLUCION DO 19 DE DECEMBRO DE 2019 POLA QUE SE APROBA O PLAN MARCO DE MELLORA DE CAMIÑOS MUNICIPAIS DE ACCESO A  PARCELAS AGRICOLAS 2020 – 2021, COFINANCIADO CO FONDO EUROPEO AGRICOLA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (FEADER), AO ABEIRO DO PROGRAMA DE DESENVOLVEMENTO RURAL (PDR) DE GALICIA 2014-2020 PARA A EXECUCION DA OBRA: “MELLORA E MANTEMENTO DO CAMIÑO MUNICIPAL OS CASAIS – SILVESTRE NO NUCLEO DE CANDEDA – CARBALLEDA DE VALDEORRAS” – EXPTE. PM20-0304312A-004